Community Supported Agriculture

..är ett begrepp i hela världen.

CSA handlar om gemenskap
CSA möjliggör för människor att träffas på ett annorlunda sätt och adressera viktiga ämnen. I vissa länder är CSA knytna till matbanker och soppkök.

CSA handlar om hälsa
Det som finns i din jord finns på ditt bord. Att odla utan gifter och konstgödsel ger jorden en chans att återhämta sig och skapa fler mikroorganismer som i sin tur ser till att grönsakerna får i sig den näring de behöver. Och gissa vad? Då får vi också i oss rätt näring!

CSA handlar om jorden och planeten
Jorden är basen för allt liv och varje individ påverkar den. Tänk på ringarna på vattnet eller en fjärils vingslag….Att ta tillvara på jordens resurser är allas vårt ansvar. Genom att stödja bonden, möjliggör vi att denna kan odla på allra bästa sätt och därigenom tar vi ansvar för matens innehåll och planetens framtid.

CSA handlar om att ha kul!
Klart vi ska ha kul! Medlemsfamiljer kan alltid besöka gården med sina barn, klappa kossorna och titta på grönsakerna som växer under varje säsong. Vi kan tillsammans hjälpa bonden i mån av tid och givetvis anordna grillning, utflykt eller bara hälsa på en eftermiddag och hjälpa bonden att sätta potatisar.

CSA handlar om säsong
Att följa säsongerna är välgörande på mer än ett sätt. Genom maten tar vi tillvara på säsongens resurser och genom att iaktta händelser på gården och uppmärksamma säsongernas växling får vi möjlighet att vara mer närvarande i tiden.

Hur funkar det?
Medlemmar och bonden arbetar tillsammans för jorden och för varandra. Bonden tar hand om gården, och bonden och konsumentgruppen delar kostnaden att driva gården och delar därmed risk och vinst. Ett medlemskap i ett sam-lantbruk baseras på skördeandelar. Medlemmarna är delägare och tecknar sig för ett helt år i förväg. Detaljerna kring hur man gör detta varierar och är upp till gruppen. Varje gård är olik i längd av säsong, skörd etc så lokala anpassningar kan vara på sin plats.

Sam-lantbruk handlar INTE om billig mat, då billig mat i vårt samhälle är vanligtvis varken näringsrik eller bra för jorden. Sam-Lantbruk handlar om en delad vision och om att ta ansvar. Dock brukar priserna inom ett sam-lantbruk vara väl jämförbara och kanske billigare med maten ute i butikerna.

Organisation allmänt
Det finns tre grupper av intressenter i ett Community Supported Agriculture:

  1. Bonden
  2. Kärngruppen
  3. Medlemmar

1. Bonden
Gör bondens arbete. Icke bönder i gruppen lägger sig inte i bondens uppdrag. Bondens ansvar: göra gårdens odlingsplan, odla och skörda

2. Kärngruppen
Består av 5-12 personer inkl bonden och konsumenter.

Kärngruppens ansvar är: Organisation och distribution av skörden, ta emot betalning av konsumenterna, betala bonden, anordna trevliga möten och festivaler, marknadsföra idén, göra budget tillsammans med bonden.

3. Medlemmar
Inkluderar alla: bonden, kärngruppen och alla andra medlemmarna.

Konsumenternas ansvar är att finansiellt stödja bonden och se till att skörden äts upp.

_________________________________________________

Odlingsplanen
Varje sam-lantbruk är förstås unik och odlingsplanen anpassas efter gårdens, jordmånens, klimatets och gruppens behov. Bonden gör odlingsplanen och tar gruppen till hjälp genom t ex informella möten kring behov och önskemål.

Budget
Utifrån odlingsplanen kan bonden göra en detaljerad kostnadsbudget. Kostnad för odlingen, en schablon på gårdens fasta kostnader m.m. arbetas in i en budget som presenteras för gruppen. Många sam-lantbruk tar helt enkelt den kostnaden och fördelar över antalet medlemmar men det kan finnas variationer. Kostnaden blir till andelar, en full andel kan innebära att man kan hämta skörd 2 ggr per vecka och en halv andel en ggr per vecka. Det finns variationer på detta men så här kan det gå till.

Distribution
Utifrån bondens skördeplan och medlemmarnas andelar bestämmer man avhämtning av varor. Avhämtningsplatsen är gården, men kan förutom det, vid behov, också anordnas på andra platser.

Markens ägande
Mycket mark på jorden är fördelad till stadsutveckling. Marken som är kvar är dyr och för många odlare och bönder är kostnaden att bara påbörja en gård oöverstigliga. Detta är en mycket viktig fråga! Ett sam-lantbruk kan vara en lösning på att behålla jordbruksmark bland konsumenter och att säkra att vår jord sköts på allra bästa sätt för framtiden och att vår mat är näringsrik och god. Frågan för många av oss är hur vi ska kunna finansiera framtidens matförsörjning.

Läs mer via broschyren som du kan ladda ner här nedan

Anmälan görs till;

Inge-Maria 044-23 61 02

csa@marcellosfarm.se

Darleen och AnnaLott