Kristallisationsmetoden

Inom det biodynamiska arbetet har det utvecklats nya metoder för att mäta kvalitet, mest känd har den s k kristallisationsmetoden blivit.

Det är en metod som i bild visar en aktuell grödas eller jordens status. Genom en invecklad process framkallas bilder.
Du ser exempel på bilderna till höger. Ur bilderna kan en invigd utläsa jordens eller grödans hälsostatus och potential. Man kan även se odlings- och gödselmetoders inverkan på grödan.

Garantiorganisationen Svenska Demeterförbundet undersöker kvaliteten på kontrollerade biodynamiska odlares produkter genom den här metoden.

En ny kammare för biokristallisation har byggts i samarbete med en avdelning vid Kungliga Veterinär- och Lantbrukshögskolan i Köpenhamn. För metodutveckling och studier ansvarar Agr Dr Arthur Granstedt tillsammans med civ.ing. Per Henriksen. Kristallisationsundersökningarna kompletterar de undersökningar som görs med mer konventionella analysmetoder.