Biodynamiskt lantbruk

På Marcello´s Farm – Ugerupsdal strävar vi efter att arbeta enligt biodynamiska principer.

Biodynamiskt lantbruk är ett lantbruk där man arbetar enligt kretsloppsprincipen. Bonden odlar sitt eget grovfoder till korna som i sin tur ger gödsel till bondens åkermark. Man strävar efter att inte köpa in någonting utifrån.

Biodynamiskt lantbruk arbetar utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel!

Hur uppstod biodynamiskt lantbruk?
Man kan väl säga att bönder under årtusenden har odlat ekologiskt och kanske rentav biodynamiskt.

I början på 1900-talet ändrades samhället mycket. Den industriella revolutionen gav oss maskiner och nya idéer.
Det förändrade lantbruket. Man införde konstgödsel och började odla ensidigt.

Med tiden började en del lantbrukare oroa sig för att grönsakerna och husdjuren började få svagare motståndskraft mot sjukdomar genom de nya metoderna i jordbruket, t.ex. ökad mineralgödsling (Arman, 1974).

En man vid namn Rudolf Steiner var väldigt intresserad av lantbruk.
Han ville testa sina biodynamiska idéer i verklighet och höll därför ett antal föredrag för dessa oroade bönder. Nu uppstod den biodynamiska rörelsen.

I praktiken blir nu den biodynamiska odlingen, just på grund av samstämmigheten med många av dagens ekologiska målsättningar i samhället, också ett redskap i strävan efter ett miljövänligare jordbruk.

Steiner framlade i sin lantbrukskurs en ny och ovanlig syn på naturen och lantbruket. Han föreslog åtgärder som han ansåg, bland annat, skulle höja livsmedlens näringskvalitet. Därmed förutsatte han en utvidgad kunskap om det levande i samma anda som man möter i Goethes naturvetenskapliga skrifter eller som man kan uppnå genom att använda sig av hans metodik (Arman, 1974).