Gräs och klöver

Gräs och klöver som torkas till hö kallas grovfoder.
Grovfoder är den mat som kons matsmältningssystem med fyra magar är skapat till för att smälta.
Grovfoder är alltså kornas naturliga föda.

Det finns många olika klöversorter.
Vitklöver och rödklöver är två av de vanligaste.
Klöver är familj med grönsaker såsom bönor och ärter.

Klöver har fina rotsystem som borrar sig så långt som två meter ner i jorden där de hämtar upp mikronäringsämnen och mineraler och för dem till de översta jordlagren. Att de borrar sig ner med sina rötter skapar gångar i jorden som gör jorden lucker.

Klöver har små knölar på sina rötter. I dessa knölar lever en speciell sorts bakterie som binder kväve från luften. Kväve är ett ämne som alla växter behöver för att växa bra. Andra växter får också nytta av det kväve som bakterierna i ärtväxternas rötter fångar in.

Lantbrukare odlar klöver som mat till korna (hö), de kan även odla klöver för att det är ett växande gödselmedel i och med att deras rötter fångar in kväve som är bra för växterna. Man kan också plöja ner klöver i jorden, då ger klövern extra mycket näring till kommande växter. Då behöver man inte använda konstgödsel.

Sist men inte minst ger klöver en fin söt nektar som bin och humlor gillar.