Vår högsta önskan är att låta denna gård "leva" på alla sätt, så att dess egen identitet kan komma fram. Vi ser vår gård som en självständig organism med en egen karaktär, såsom varje ko på gården också har sin egen karaktär.

Att levande göra betyder att vi stimmulerar och cultiverar de narturliga processerna i jorden, landskapet, djurens beteende etc.

Några exempel:

På längre sikt skulle vi gärna se att gården sköts av olika familjer där var och en har sin egen uppgift och bostad på gården. Som en vision ser vi att utrymme finns för ett åkerbruk, boskapskötsel och grönsaksodling.

Även en affär med naturprodukter och egna produkter från gården passar väl in.