Vi, som tog initiativet till Marcello’s Farm, började med vårt lantbruk på en gård i Nederländerna. Efter att i flera år ha drivit en grönsaksodling flyttade vi till Sverige och Skåne år 2009. Det finns nämligen fler möjligheter till biodynamiskt lanbruk i Sverige, som nu är vårt nya hemland.  I Nederländerna visade det sig omöjligt att bedriva grönsaksodling och djurhållning samtidigt, men just denna kombination är viktigt för oss.

2010 köpte vi gården Ugerupsdal som ligger något söder om Kristianstad. Denna gård har vi helt och hållet omarbetat till biologiskt och biologiskt-dynamiskt jordbruk. Detta är en stor förändring, både för gården och för omgivningen. Här växer nu flera olika sorters grödor och naturen omkring får mer utrymme att växa och blomstra. Numera arbetar också fler människor på gården. Vi har också kommit igång med regionala leveranser som gör att fler människor kan ta del av ekologiska produkter.