Vår gård består av ett storskaligt åkerbruk, grönsaksodling på friland, trädgårdsodling och köttkor. Här arbetar tre personer på heltid, Marcel och Inge, ägare till gården samt en medarbetare. Dessutom har vi ofta praktikanter under utbildning som arbetar och bor hos oss. Under växtsäsongen har vi upp till 20 säsongsarbetare som hjälper till med skörden och rensar ogräs.

“Mitt namn är Marcel och jag äger gården tillsammans med min fru Inge. Mina föräldrar ägde en affär i Nederländerna med biodynamiska produkter. Jag är alltså uppvuxen mellan grönsakslådor. Jag har en teknisk utbildning och en specialutbildning i biologiskt dynamiskt lantbruk. Innan jag startade ett eget företag tillsammans med Inge arbetade jag i flera år på ett biologiskt-dynamiskt jordbruk. Dessutom har jag varit anställd vid ett känt vetenskapligt forskningsinstitut för biodynamisk lantbruk samt som företagsledare på ett företag med ekologisk grönsaksodling.
Mitt intresse är framför allt att odla och skörda. Jag njuter av att se en vagn full med nyskördade morötter och av tanken på att tusentals familjer kommer att äta dem. Jag tycker mycket om växlingen mellan djurhållning och växtodling. Korna avslutar kretsloppet på min gård och skapar en fin atmosfär och balans på gården.”

“Jag heter Inge Maria och jag äger gården tillsammans med min man Marcel. Jag har studerat jordbruk vid ett nederländskt universitet och har arbetat ett antal år med utbildning av medarbetare vid ett informationscenter för biologiskt jordbruk. Jag upplever en enorm tillfredsställelse med arbetet på vår gård och ser det som min livsuppgift att arbeta på detta sätt. Inspirationen hämtar vi ur antroposofin.
Mina arbetsuppgifter är framför allt att ta hand om den regionala avsättningen, den småskaliga odlingen av grönsaker,  ta hand om sjuka djur, sköta personalärenden och administrationen. Jag tycker om att berätta om vår gård och att visa vad bio-dynamisk odling står för.”