Jorden

Jorden i Ugerupsdal är sandjord. Ugerupsdal består av gammal sjöbotten.

Sandjord ger en god dränering av regnvatten men dålig näring för växterna. Därför arbetar vi med jordförbättring.

Det går till så att man tillför organiskt material och kogödsel till jorden.
Jo mer organiskt material jorden får desto större humuslager bygger den upp och då får växterna mer näring.

I biodynamiskt lantbruk säger vi att vi odlar jorden. Vi ger jorden den bästa näringen som finns så att mikroorganismer kan leva och frodas i vår jord.
Då får våra grönsaker tillgång till fler vitaminer och mineraler ur jorden och blir därmed nyttigare för oss människor.