Vårt biodynamiska lantbruks mål är att i nära samverkan med konsumenter skapa ett hållbart och rättvist samhälle. För oss är viktiga mål: hälsofrämjande livsmedel, bördig jord, rik biologisk och kulturell mångfald och ett naturligt liv för djuren. Biodynamiskt lantbruk är ett förhållningssätt till naturen, utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. I stället understödjer biodynamiskt lantbruk livsprocesserna, vilka leder till både friskare växter och djur på gården. Biodynamiskt lantbruk anses som en möjlighet till vidareutveckling av ett vanligt ekologiskt jordbruk. Vidareutvecklingen innefattar framförallt produkternas näringskvalitet, djurs- och växters hälsa och jordens bördighet på lång sikt.

På vår gård är god djuromsorg utgångspunkten för biodynamisk djurhållning. Vi har höga ambitioner när det gäller djurvälfärd. Genom att iaktta djuren får vi en bra känsla för vad som är livskvalitet för våra djur. Vi har korsningen av köttkoraser Charolais och Heresford, raser som härstammar från Frankrike och England. De är kända och uppskattade i hela världen för sina utomordentligt goda köttproduktionsegenskaper. Våra mjölkrasdjur klassar sig även bra i vår nötköttsproduktion. Mjölkraser korsas med köttraser enligt den biodynamiska principen att förstärka djurens fysiska tillstånd. Köttet får en fin marmoring av insprängt fett och kvalitén syns och märks på köttets smak och konsistens vid tillagningen.

En kärleksfull relation med våra djur, intresse och kunskap samt observationsförmåga är förutsättningar för djurens välfärd. Genom regelbunden kontakt blir våra djur vana vid människor och lugnare vid transport och slakt. Vi följer de särskilda KRAV-reglerna men ännu mer utövar vi som biodynamiska bönder en unik form av lantbruk och boskapsskötsel: en form som samarbetar optimalt med naturen och därmed förstärker sammanhanget mellan mark, växter, djur och människa.  Vi tar, bland annat, mer hänsyn till kons naturliga beteende. Våra kor får behålla sina horn, får vara ute och själv bestämma sitt bete. De äter en varierad kost av örter, blommor och olika sorters gräs. De trivs med att vara ute, även på vintern. Från maj till november betar våra kor och 1 tjur på vår naturbetesmark och i skogen framför gården. Under betessäsongen hälsar vi på alla kor varje morgon och därmed får vi bra koll på djurens hälsa. Våra tjurar är uppdelade i 2 grupper och betar året om på åkrarna bakom gården. På så sätt kan vi ge dem den extra uppmärksamheten, vilket de behöver för att må bra. De har fritt tillträde till stallen och gillar att äta resterna av våra biodynamiska grönsaker. Kött från boskap som är uppfödd på naturbete har den bästa smaken, strukturen och konsistensen och köttet är naturligt vitaminberikat.

I det rymliga stallet med djupströbädd har de en torr och ren liggplats och tillräckligt utrymme att röra sig fritt.  Djuren får växa i sin egen takt utan att bli medicinerade i förebyggande syfte. Det är en stor skillnad på smaken hos naturbetesdjur jämfört med smaken på kött där djuren fick äta industriproducerat foder. Våra djur rör sig fritt och måste använda sina muskler och lägger därmed på sig lagom med fett.

Våra djur transporteras till den lokala slakteri med god omsorg för att minska stressen hos dem. Om ett djur är stressat vid slakt blir kroppen fullpumpad med mjölksyra. Därmed försämras köttets kvalitet och hållbarhet. Köttet från våra djur får hänga så länge det behövs, för att mörningen bestäms av djurets ålder och kön. Det ger ett smakrikt kött. Köttet styckas, putsas, vakuumförpackas och märks med innehållet. Vakuumförpackningen är en praktisk metod för att bevara köttets smak, struktur och kvalité. Mörning av köttet fortsätter i förpackningen, i långsamt takt men bara utanför frysen.

Vi säljer de finstyckade detaljerna frysta och färska. Du kan köpa en blandlåda från minst 3 kg,  för 150,-/kg med lika delar stek/grillkött, långkok och en del färs. Benfritt och vakuumförpackat. Alla priser inkl. moms. Köttet går att beställa och köpa direkt från gården.

Hör gärna av dig till hetty@marcellosfarm.se eller h.marcellosfarm@gmail.com

Vi kontakter dig, så att du får reda på, när leveransen kan hämtas från gården.