Växtföljd

Olika grödor kräver olika mängd och uppsättning av näringsämnen.
Om samma gröda odlas på samma plats år efter år försvinner till slut vissa näringsämnen helt ur jorden. Detta kallas jordtrötthet.

Olika grödor drar på sig olika slag av sjukdomar och skadeinsekter. Om en gröda drabbas av ex en svampsjukdom så kan sporer från svampen överleva i jorden över vintern. Odlas samma gröda där nästa år så kommer svampsjukdomen slå till igen!
Likaså kan larver och andra skadedjur övervintra och ge sig på skörden år efter år och dessutom förökas hela tiden.

För att undvika jordtrötthet och sjukdomar tillämpar man växelbruk, grödorna odlas på olika ställen varje år men en intervall om minst 4 år. Var fjärde år kommer då en gröda tillbaka till samma jordplätt igen.

Marcellos Farm arbetar med en växtföljd om 9 år.