Växtföljd

Olika grödor kräver olika mängder och sammansättningar av näringsämnen.
Om samma gröda odlas på samma plats, år efter år, försvinner till slut vissa näringsämnen helt ur jorden. Detta kallas för jordtrötthet.

Olika grödor drar på sig olika slags sjukdomar och skadeinsekter. Om en gröda drabbas av, till exempel, en svampsjukdom, så kan sporer från svampen överleva i jorden över vintern. Odlas samma gröda där nästa år, så kommer svampsjukdomen slå till igen!
Likaså kan larver och andra skadedjur övervintra och ge sig på skörden år efter år och dessutom förökas hela tiden.

För att undvika jordtrötthet och sjukdomar tillämpar man växelbruk, det vill säga grödorna odlas på olika ställen varje år med en intervall om minst 4 år. Så tidigast vart fjärde år återkommer en gröda till samma jordplätt igen.

Marcellos Farm arbetar med en växtföljd om 9 år.