Köttandel

Tjuren Martin föddes våren 2014.

Martin frodas på gården där han går tillsammans med de andra kossorna. Läs gärna mer om vår djurhallning under rubriken djur.

Martin kommer att slaktas om ca 2 år och ger då ca 250 kg KRAV märkt kött av absolut bästa kvalitet.

Marcello’s Farm kött medlemskap innebär att en CSA medlem förbindar sig med 1 tjurs eller kvigas livsperiod- från födelse till slakt. Din tjur/kviga har ett namn. Om du blir medlem under uppväxnings period av djuren ska du även betala perioden från födelse till och med datum du blir medlem. Du som nu är medlem kan lämna gården när ditt djur är slaktat. Om du behöver lämna innan det är dags att slakta din tjur/ko kan du antingen betala åsterstoden av din avgift eller hitta en ny medlem som kan ta din plats.

Hur får jag kött?

Periodvis skickar vi en lista med händelser på gården och bilder på din tjur/ kviga via email eller/ och Facebooks. Lämnar gärna din emailadres till info@marcellosfarm.se så är du med på utskicklista. Naturligtvis behöver du inte vänta tills mejlet med info om gården dyker upp, du är varje dag hjärtligt välkommen att köpa kött (blandade detailer gäller) på gården. Du får rabatt  eftersom du är medlem i CSA med en ko.

Vill du frysa in lite större mängd kött? Kontakta då Hetty för att höra när nästa slakt planeras.

Anmälan sker till inge@marcellosfarm.se